Glucide digerabile
Componente chimice ale produselor alimentare

Autor (i): Claude SIRET

Data publicării: 10 iunie 2002

Revizuit și validat la 15 ianuarie 2018

alimentare

Acest articol face parte din ofertă

Această ofertă vă oferă acces la:

O bază de date completă și actualizată a articolelor validate de către comitetele științifice

Servicii de întrebări către experți și instrumente practice

Chestionare interactive pentru a valida înțelegerea și ancorarea cunoștințelor

Inclus în ofertă

Inclus în ofertă

4. Glucide digerabile

Clasificarea nutrițională a carbohidraților: Este necesar să se împartă carbohidrații în două grupe:

glucide digerabil sunt carbohidrați direct asimilabili (ose, derivați ai osei etc.) precum și carbohidrați asimilabili în urma degradării acestora de către enzime digestive (dizaharide, amidon, glicogen etc.);

Clasificarea biochimică a glucidelor: este după cum urmează:

îndrăznește sau monozaharide sunt moleculele de bază nehidrolizabile;

oligozide sau oligozaharide constau numai din ose (holoside) într-un număr limitat (mai puțin de 10);

polizaharide sau polizaharide sunt, de asemenea, holozide, dar numărul zaharidelor constitutive este foarte mare. În acest grup, separăm polizaharide omogene (polimer alcătuit dintr - o singură doză) și polisozide eterogene (polimerul unei unități osidice în sine format din mai multe os);

heterozide sau glicozide sunt carbohidrați a căror hidroliză eliberează unul sau mai multe osuri și o grupă non-glucidică numită grupă agliconă.